Privacyverklaring

Deze privacy verklaring is gemaakt om te voldoen aan de Europese Privacywet, oftewel de AVG. Omdat ik op Mam is de hort op gebruik maak van Google Analytics worden er automatisch gegevens verzameld van bezoekers. Het is niet dat ik die doorverkoop, maar het feit dat ze verzameld worden is al reden dat ik deze privacyverklaring op mijn website Mam is de hort op moet zetten.

Hoe ik omga met jouw privacy

Onderstaande tekst heb ik gemaakt op basis van de privacy generator op veiliginternetten.nl en voorbeelden van teksten op internet. Ik heb dit zo zorgvuldig mogelijk gedaan, en hoop dat ik hiermee voldoe aan de AVG.

Mam is de hort op respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Mochten wij je gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor jouw toestemming te vragen. Mam is de hort op zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Mam is de hort op gebruikt de gegevens van haar klanten/lezers op de volgende manier:

 1. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 2. Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres.
 3. Mam is de hort op verkoopt je gegevens niet
 4. Mam is de hort op zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
 5. Persoonsgegevens die wij verwerken
 6. Mam is de hort op verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 7. Voor- en achternaam als je reageert op een post
 8. Geslacht
 9. Geboortedatum
 10. E-mailadres: als je reageert op een post
 11. IP-adres
 12. Locatiegegevens
 13. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 14. Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 15. Internetbrowser en apparaat type

1 en 4 worden bewaard als je reageert op een post. Alle andere informatie wordt simpelweg geregistreerd door Google Analytics.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mam is de hort op heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marionstam25@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mam is de hort op verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze Nieuwsbrief ( nu niet van toepassing want ik heb geen Nieuwsbrief)
 • Je informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Mam is de hort op analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mam is de hort op bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je naam en e-mailadres wordt bijvoorbeeld bewaard zolang je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Doordat Mam is de hort op gebruik maakt van Google Analytics worden er persoonlijke gegevens van bezoekers verzameld. Ik deel dus niet actief informatie met anderen, maar via Google Analytics gebeurt dit wel. Om jullie privacy zo veel mogelijk te beschermen heb ik een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en heb ik gegevens delen uitgeschakeld. Verder heb ik het ip-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code.

Feedback

Als je nog vragen hebt over de privacy verklaring van Mam is de hort op, dan kun je contact per mail opnemen met marionstam25@gmail.com